КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР


Международният дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“ разполага с голям конгресен център, в който могат да се провеждат конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и др. Центърът има 5 зали съответно с 300, 140, 80, 60 и 30 места. На разположение на организаторите и участниците е пълно стандартно аудио-визуално оборудване: озвучителна, записваща, конферентна система, симултанна техника с приемници за превод.

Комплексът разполага също с интернет и бизнес център, копирни, факс и компютърни услуги. Със своята гъвкавост инфраструктурата позволява различни решения за всяка проява. Фоайетата могат да бъдат оборудвани с щандове и преобразени за изложби и постерни сесии.